obrazek banneru
obrazek banneru MŠ Mateřská školka Rubešova
obrazek banneru

Školné a stravné

Školné

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) a stravné se platí dohromady trvalým příkazem z Vašeho účtu na účet MŠ vedený u KB, č.ú.: 78-8130440297/0100, a to vždy do 10. dne příslušného kalendářního měsíce. V praxi to znamená, že pro školní rok 2023/2024 bude první platba provedena k 10. září 2023.

Výše úplaty:

 • pro školní rok 2023/2024 se stanovuje úplata ve výši 400,- Kč měsíčně
 • osvobozeny od úplaty jsou děti v posledním ročníku MŠ a děti s odloženou školní docházkou.

Způsob úhrady:

 • Platbu za stravné i školné posílejte jedním trvalým příkazem na účet MŠ:  
 • číslo účtu: 78-8130440297/0100
 • variabilní symbol: bude přidělen na začátku září 2023 (pouze pro děti, které nastoupí nově do MŠ, ostatním dětem zůstáva starý variabilní symbol)
 • konstantní symbol: 0379
 • příklady plateb:
 • DÍTĚ 3-5 LET, celodenní stravování + školné = 1300,-Kč
 • DÍTĚ 3-5 LET, polodenní stravování + školné = 1150,- Kč
 • PŘEDŠKOLÁCI, celodenní stravování (školné neplatí)
  = 900,-Kč
 • PŘEDŠKOLÁCI, polodenní stravování (školné neplatí)
  = 750,-Kč
 • DÍTĚ 7 LET, celodenní stravování (školné neplatí)
  = 950,-Kč
 • DÍTĚ 7 LET, polodenní stravování (školné neplatí)
  = 800,-Kč
 • platbu je nutno poslat do 10. dne v měsíci

Stravné

Výše zálohy stravného: 900,- Kč měsíčně

Způsob úhrady:

Platbu za stravné i školné posílejte jedním trvalým příkazem na účet MŠ viz výše

Omlouvání dětí:

 • nepřítomnost dítěte se omlouvá nejpozději do 7.00 hodin příslušného dne na tel. číslo 469 311 676, případně SMS na jednotlivé třídy
  • Sluníčka a Pohádka na tel číslo 773 109 558
  • Pastelky a Kamarádi na tel číslo 703 609 291
  • Broučci a Píšťalky na tel. číslo 720 339 890
 • na odloučené pracoviště v Milíčově ulici na tel. čísla: 731 139 966 (1. třída), a 731 139 967 (2. třída)
 • neomluveným dětem se počítá stravné v plné výši

Cena stravného:

 • stravné na celý den: 45,- Kč
 • cena přesnídávky: 10,- Kč
 • cena obědu: 26,- Kč
 • cena odpolední svačiny: 9,- Kč
 • stravné u dětí, které v příslušném školním roce dosáhnou 7 let věku činí 47,- Kč (cena obědu je 28,- Kč)